Obchody Święta Policji - Aktualności - KPP Janów Lubelski

Aktualności

Obchody Święta Policji

Data publikacji 11.07.2018

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy, to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Dziś w janowskich obchodach z okazji 99 rocznicy powołania Policji Państwowej wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Dziś miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji  w janowskiej komendzie w których uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim kom. Szymon Mroczek, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji pełniący obowiązki podinsp. Stanisław Tyburski, władze samorządowe powiatu, miast, gmin, kierownicy instytucji współpracujących z Policją, a także policjanci i pracownicy Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radkowi Bąchórowi. W tym dniu oprócz podziękowań za całoroczną pracę, awansowało na wyższe stopnie 25 janowskich policjantów. Za szczególne osiągnięcia w służbie Komendant Główny Policji wyróżnił 3 policjantów, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wyróżnił 4 policjantów oraz 2 pracowników Policji.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli policjantom życzenia oraz podziękowali za ich służbę, której efektem jest wyraźny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca złożył wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom Policji życzenia
i podziękowania za trud i wytrwałość w realizacji powierzonych obowiązków.

Po zakończonej uroczystości nastąpiło uroczyste złożenie wiązanki i znicza przed tablicą pamiątkową zamordowanego w Twerze komisarza Policji Państwowej Eugeniusza Krupowicza, którego symboliczna tablica znajduje się na terenie jednostki pod Katyńskim Dębem Pamięci.