Z młodzieżą o zagrożeniach - Aktualności - KPP Janów Lubelski

Aktualności

Z młodzieżą o zagrożeniach

Data publikacji 19.10.2019

Cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna nieletnich to tematyka spotkań janowskich policjantów z uczniami Zespołu Szkół w Modliborzycach. Pogadanki były doskonałą okazją do powtórzenia zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu przez młodych ludzi i uświadomienia potrzeby rozsądnego korzystania z nowych technologii.

Janowscy policjanci przeprowadzili spotkania z uczniami Zespołu Szkół w Modliborzycach. Tematem prelekcji były zagrożenia, które mogą ich spotkać w cyberprzestrzeni oraz zasad, które należy stosować, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Zwrócono im uwagę, żeby w każdym przypadku kiedy spotka ich niepokojąca sytuacja w Internecie nie wahali się zwrócić o pomoc i  powiedzieć o tym zaufanej osobie dorosłej.

Spotkania były też dobrą okazją, żeby przypomnieć regulacje prawne zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i przypomnieć młodym ludziom, że czyny których się dopuszczą teraz mogą mieć wpływ na ich dalsze dorosłe życie.